پرسشهای متداول جشنواره جوان خوارزمی

سوال: دانش آموزان چه پایه هایی می توانند در جشنواره جوان خوارزمی شرکت کنند:

پاسخ: فقط دانش آموزان پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم می توانند در جشنواره جوان خوارزمی شرکت کنند.


سوال: سیستم پیام می دهد کدملی شما در سیستم ثبت نشده است:

پاسخ: مشخصات فردی دانش آموز را به همراه تصویر شناسنامه او یا آخرین کارنامه دریافتی به ایمیل master@sampad.gov.ir ارسال کنید.
توجه کنید فقط دانش آموزان پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم می توانند در جشنواره جوان خوارزمی شرکت کنند.


سوال: رمز عبور را فراموش کرده ام.

پاسخ: اگر ایمیل معتبری را هنگام ثبت نام وارد کرده اید گزینه یادآوری رمز عبور را کلیک کنید و سیستم لینکی برای تغییر رمز عبور برای شما ایمیل خواهد کرد. اما اگر ایمیل دریافت نمی کنید. کد ملی و ایمیل صحیح خود را به همراه توضیح مشکل برای پشتیبانی ارسال کنید.